Ingen bild
Namn Katharina Wallenborg
Politiskt parti (M)
E-post2 Katharina.Wallenborg@huddinge.se
   
Uppdrag
Vård- och omsorgsnämnden  
Tidigare uppdrag Period