Ingen bild
Namn Mary Lidén
Politiskt parti (L)
E-post2 Mary.Liden@huddinge.se
   
Uppdrag
Vård- och omsorgsnämnden  
Tidigare uppdrag Period