Ingen bild
Namn Kerstin Medin
Politiskt parti (V)
E-post2 Kerstin.Medin@huddinge.se
   
Uppdrag
Kultur- och fritidsnämnden  
Tidigare uppdrag Period
Kultur- och fritidsnämnden   2019-01-01 - 2019-02-10