Ingen bild
Namn Elias Warg
Politiskt parti (L)
E-post2 Elias.Warg@huddinge.se
   
Uppdrag
Kultur- och fritidsnämnden  
Tidigare uppdrag Period