Ingen bild
Namn Björn Karlsson
Politiskt parti M
   
Uppdrag
Gode män enl 4 kap 2 § fastighetsbildningslagen  
Tidigare uppdrag Period