Ingen bild
Namn Hans Nyström
Politiskt parti Huddinge kommun
   
Uppdrag
Huddinge Samhällsfastigheter AB, ombud  
Huge Bostäder AB, ombud  
Inera AB, ombud  
SRV Återvinning AB, ombud  
Stockholm Vatten AB, ombud  
Stockholmsregionens Försäkring AB, ombud  
Södertörns Energi AB, ombud  
Vårljus AB, ombud  
Tidigare uppdrag Period
Kommuninvest Ekonomiska Förening, ombud   2015-01-28 - 2018-12-31