Ingen bild
Namn Anneli Johansson
Politiskt parti (KD)
E-post2 Anneli.Johansson3@huddinge.se
   
Uppdrag
Kultur- och fritidsnämnden  
Tidigare uppdrag Period
Vård- och omsorgsnämnden   2019-03-01 - 2019-11-03