Ingen bild
Namn Malin Aspö
Politiskt parti (KD)
   
Uppdrag
Trygghets- och delaktighetsberedning  
Tidigare uppdrag Period