Ingen bild
Namn Alexander Nayis
Politiskt parti (KD)
E-post2 Alexander.Nayis@huddinge.se
   
Uppdrag
Klimat- och stadsmiljönämnden  
Tidigare uppdrag Period